Course
Responsible host ENGLISH (ADM02E)
kr750.00
Regelverk
Responsible host ENGLISH (ADM02E)
An introduction to the requirements of the Alcohol Act. This course prepares your for the knowledge test in your municipality. The following browsers should be used: Firefox, IE 9+, Chrome, Safari or Opera. Older browsers can cause...
Ansvarlig vertskap (ADM02N)
kr750.00
Regelverk
Ansvarlig vertskap (ADM02N)
Kurset gir opplæring i hva alkoholloven krever, og er tilpasset deg som jobber og/eller driver et skjenkested. Det gjør deg også godt rustet til å kunne ta kunnskapsprøven i din kommune. Vi gir gode kvantumsrabatter - ta kontakt:...
Basic bartending (BAR01E)
kr750.00
Bar
Basic bartending (BAR01E)
A bartender mixes and serves alcoholic beverages and other beverages to guests in bars and restaurants. A bartender must have knowledge of different varieties and brands of beer, wine and spirits. But perhaps most important of all is providing...
Grunnleggende bartender (BAR01N)
kr750.00
Bar
Grunnleggende bartender (BAR01N)
En bartender mikser og serverer alkoholholdige drikkevarer og andre drikker til gjester i barer og restauranter. En bartender må ha kunnskap om ulike varianter og merker av øl, vin og brennevin. Men kanskje viktigst av alt er å yte god...
Retten til et trygt og godt skolemiljø (EJ03)
kr1,250.00
Regelverk
Retten til et trygt og godt skolemiljø (EJ03)
Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene. Kurset er utviklet av Eurojuris Haugesund og Klok Produksjon....
Higiena, jakość, obchodzenie się z chemikaliami i czyszczenie w przemyśle spożywczym (HN03-PL)
kr990.00
HMS
Higiena, jakość, obchodzenie się z chemikaliami i czyszczenie w przemyśle spożywczym (HN03-PL)
Kurs stanowi wprowadzenie do mikrobiologii, higieny i jakości, obchodzenia się z chemikaliami i czyszczenia w przemyśle spożywczym. Specjalistą przedmiotową tego kursu jest Hygienconsult AS - www.hygienegruppen.no Należy używać...
ISPS - Karmsund Havn NORSK (ISPS01)
kr550.00
ISPS introduksjon
ISPS - Karmsund Havn NORSK (ISPS01)
ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. For å søke adgang til Karmsund Havn må du gjennomføre ISPS introduksjon, som gir...
ISPS Karmsund Havn - ENGLISH (ISPS02)
kr550.00
ISPS introduksjon
ISPS Karmsund Havn - ENGLISH (ISPS02)
The ISPS Code has been adopted by the UN Maritime Organization IMO in order to improve the safety of ships in international voyages and port facilities serving such ships. To apply for access to Karmsund Harbor, you must complete the ISPS...
ISPS - Borg Havn IKS, NORSK (ISPS05)
kr550.00
ISPS introduksjon
ISPS - Borg Havn IKS, NORSK (ISPS05)
ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. For å søke adgang til Borg Havn IKS må du gjennomføre ISPS introduksjon, som gir...
Basic Waiter Training (SER01E)
kr750.00
Servitør
Basic Waiter Training (SER01E)
Waiters have long traditions and is an important asset for restaurants who want to offer their guests the best. This course looks at 3 key points that are important for becoming a skilled waiter: 1.Preparations, 2.Smile and 3. Always carry...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.