HMS

Hygiene, kvalitet, kjemihåndtering og næringsmiddelrenhold (HN01-NO)


Beskrivelse
Dette kurset gir en innføring i hygiene og kvalitet, renholdsteknikk og HMS knyttet til kjemi, for bedrifter som produserer næringsmidler.

Fagansvarlig for kurset er - www.hygienegruppen.no
Innhold
  • Slik gjennomfører du kurset
  • Hygiene, kvalitet, kjemihåndtering og næringsmiddelrenhold
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid