Regelverk

Retten til et trygt og godt skolemiljø (EJ03)


Beskrivelse
Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a.
Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene.
Kurset er utviklet av Eurojuris Haugesund og Klok Produksjon.

Målgruppe: alle som arbeider i skolen.

Kommuner eller skoler som ønsker å kjøpe flere lisenser kan ta kontakt for sterkt reduserte priser.
E-post: birgitte@klok-produksjon.no | Mobil: 930 22 932
E-post: jan.henrik.hoines@eurojuris.no | Mobil: 958 54 260

Følgende nettlesere bør brukes: Firefox, IE 9+, Chrome, Safari eller Opera. Eldre nettlesere kan gi problemer med gjennomføring. Gjelder også for mobile enheter (iOS og Android).
Innhold
  • Retten til et trygt og godt skolemiljø
  • OPPGAVER
  • Nulltoleranse
  • Informasjonsplikt
  • Sanksjoner
  • I klasserommet
  • Oppfylt aktivitetsplikt
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Fører til sertifisering med varighet: For alltid