Kurs
GDPR - introduksjon til ny personvernlov (EJ01)
kr999.00
Regelverk
GDPR - introduksjon til ny personvernlov (EJ01)
Usikkerhet, mangel på kunnskap og redsel for høye bøter. De fleste har fått med seg at GDPR er noe virksomheten må forholde seg til, men de færreste vet hva det innebærer. Dette er et digitalt kurs som gir både ledelsen og de ansatte en...
Retten til et trygt og godt skolemiljø (EJ03)
kr1,250.00
Regelverk
Retten til et trygt og godt skolemiljø (EJ03)
Regelverket om skolemiljø er tatt inn i opplæringsloven kapittel 9a. Regelverket trådte i kraft 1. august 2017, noe som betyr at skolene nå plikter å følge de nye reglene. Kurset er utviklet av Eurojuris Haugesund og Klok...
Hygiene, kvalitet, kjemihåndtering og næringsmiddelrenhold (HN01)
kr2,000.00
HMS
Hygiene, kvalitet, kjemihåndtering og næringsmiddelrenhold (HN01)
Dette kurset gir en innføring i hygiene og kvalitet, renholdsteknikk og HMS knyttet til kjemi, for bedrifter som produserer næringsmidler.
Hygiene, quality, handling of chemicals and cleaning in the food industry (HN01-EN)
kr2,000.00
HMS
Hygiene, quality, handling of chemicals and cleaning in the food industry (HN01-EN)
This course provides introduction to microbiology, hygiene and quality, handling of chemicals and cleaning in the food industry.
Higiena, jakość, obchodzenie się z chemikaliami i czyszczenie w przemyśle spożywczym (HN03-PL)
kr2,000.00
HMS
Higiena, jakość, obchodzenie się z chemikaliami i czyszczenie w przemyśle spożywczym (HN03-PL)
Kurs stanowi wprowadzenie do mikrobiologii, higieny i jakości, obchodzenia się z chemikaliami i czyszczenia w przemyśle spożywczym.
ISPS - Karmsund Havn NORSK (ISPS01)
kr550.00
ISPS introduksjon
ISPS - Karmsund Havn NORSK (ISPS01)
ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. For å søke adgang til Karmsund Havn må du gjennomføre ISPS introduksjon, som gir...
ISPS Karmsund Havn - ENGLISH (ISPS02)
kr550.00
ISPS introduksjon
ISPS Karmsund Havn - ENGLISH (ISPS02)
The ISPS Code has been adopted by the UN Maritime Organization IMO in order to improve the safety of ships in international voyages and port facilities serving such ships. To apply for access to Karmsund Harbor, you must complete the ISPS...
ISPS - Molde og Romsdal Havn - NORSK (ISPS03)
kr550.00
ISPS introduksjon
ISPS - Molde og Romsdal Havn - NORSK (ISPS03)
ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. For å søke adgang til Karmsund Havn må du gjennomføre ISPS introduksjon, som gir...
ISPS - Molde and Romsdal Port - ENGLISH (ISPS04)
kr550.00
ISPS introduksjon
ISPS - Molde and Romsdal Port - ENGLISH (ISPS04)
The ISPS Code has been adopted by the UN Maritime Organization IMO in order to improve the safety of ships in international voyages and port facilities serving such ships. To apply for access to Karmsund Harbor, you must complete the ISPS...
Digital opplæring med Klok
Digital opplæring med Klok
Kurset gir en kort introduksjon til Klok som selskap, og fordeler med bruk av e-læring. Hensikten er gi en forståelse av hvordan e-læring produseres, og vise ulike virkemidler som bruk av animasjon og oppgaver. Det koster ingenting å bli...